Kata Marathon

1. Dezember 2012 Karate In Kiel 0

01.12.2012 Referent: Dennis Arnold 3. Dan Jiu – Jitsu, 3. Dan Karate Gojuryu Karatedo Kata Marathon der Saifa Taikyoku Chudan Gekisai Kata Ort: Yawara Sportschule […]